CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid

Met deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid

Wij zullen ieder half jaar ons energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

 

A | INZICHT

Wij hebben ons energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De CO2-footprint voor het eerst berekend over het jaar 2019. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Wij hebben onze reductiedoelstellingen opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Wij communiceren ieder half jaar publiekelijk over ons energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal (https://nlco2neutraal.nl/).

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (https://www.skao.nl/nl).

3 + 8 =

Oskam Verhuur & Grondverzet BV

Middelweg 8
2841 LA Moordrecht

T:  0182 – 649 423

E:  info@oskambv.nl